VÝHODY STROPNÍCH PANELŮ

Výhody stropních panelů CZ-JW

 • o výhodách nabízeného řešení hovoří již samotné složení panelu (klasická přírodní cihlářská surovina => zvuková i tepelná izolace)
 • stropní panely je možné vyrobit na míru dle projektové dokumentace
 • výroba umožňuje atypické ukončení prefabrikátu, dle požadavku projektu pro různé typy technických otvorů (komínová výměna, prostupy instalací a zaříznutí na jakýkoli úhel), takže při montáži se již nemusí jiným způsobem upravovat na rozdíl od ostatních stropů
 • není zde zapotřebí žádných předem přesně usazených nosných prvků (např. ocelové I nosníky, neb keramobetonových trámců) jako při pokládce vložkových stropů
 • předností je rychlost pokládky, kdy za 8 hodin práce se čtyřmi pracovníky lze pomocí autojeřábu položit cca 400 až 500 m2 plochy
 • stropní panel je samonosný a již pouhým uložením má 75 % udávané tabulkové nosnosti (možno po něm chodit a používat jej jako pevnou podlahovou plochu pro účely stavby)
 • stropy se ukládají přímo na zdivo a betonáž věnce probíhá zároveň se zabetonováním žeber mezi stropními dílci, dále již konstrukce nevyžaduje žádnou další betonáž zpevňující desky. Po spojení armatury panelů a ztužujícího věnce dochází po zabetonování k vytvoření kompaktní stropní konstrukce, která velmi příznivě ovlivňuje statiku celé stavby. Dochází rovněž k úspoře betonu, neboť postačuje minimální šířka věnce (vzhledem ke spojení protilehlých stěn prostřednictvím armatury panelů)
 • položení stropních dílců vyžaduje minimální zatížení staveniště a při ukládání panelu přímo z dopravního prostředku nevyžaduje žádné skladovací nároky


Technické parametry stropních panelů

 • stropní panely CZ-JW je možné získat v délkách od 300 do 8 100 mm –délku lze individuálně upravit na přesné rozměry stavby dle projektové dokumentace
 • nejrychlejší a nejefektivnější pokládka stropů je ve třech základních modulových šířkách 500, 750 a 1 000 mm (max. 2 000 mm) při výšce 190 a 240 mm
 • panel výšky 190 mm má hmotnost 270 až 275 kg/m2 a u panelu výšky 240 mm je hmotnost 350 až 360 kg/m2
 • čisté užitné zatížení je 300 až 1 000 kg/m2
 • po dohodě a schválení statikem je možné provedení i pro jiné, větší hodnoty užitného zatížení
 • stropní panely CZ-JW se vyrábějí z cihelných tvarovek, betonu a betonářské výztuže
 • hlavní nosnou funkci plní železobetonové trámky, které vzniknou zalitím jednotlivých řad keramických tvarovek; panely jsou vyztuženy ocelí, která v čelech může vyčnívat o 100 mm pro zavázání do železobetonového monolitického věnce
 • délka uložení panelu na každé straně se předpokládá nejméně 50 mm na beton, 70 mm na maltu