ČASTÉ DOTAZY

Otázky

Odpovědi

K čemu je ta vytažená výztuž?

Nosná konstrukční výztuž vyčnívající po obou stranách panelu slouží k propojení s věncovou výztuží, popřípadě s výztuží na nosných stěnách. Po zalití těchto dvou konstrukčních prvků betonovou směsí, dojde k mnohem větší tuhosti skeletu, která se rovná tuhosti monolitického stropu.

Mám od Vás stropy CZ-JW 190, můžu dodatečně udělat otvor ve stropě? Kolik je maximum? (otvor pro komín cca. 40 x 40 cm)

Ano můžete. U našich stropních panelů CZ-JW 190 a 240 můžete v jakémkoli místě přerušit jedno betonové žebro, čímž můžete dosáhnout maximálního otvoru o šířce 500 mm a libovolné délce. Je to umožněno únosností našich stropních panelů, které více než dvojnásobně přesahují normu. V případě, že by jste potřeboval otvor o větší šířce, je nutno nám zaslat kladečský výkres a my Vám následně navrhneme řešení pro vytvoření otvoru o maximální šířce 1000 mm.

Kolik mě bude u Vás stát kladečský výkres ?

Vypracování kladečského výkresu je pro naše zákazníky zdarma.

Mohu strop položit sám nebo potřebuji stavební firmu?

Pokládka stropu vyžaduje minimálně 3 pracovníky, kteří ukládají panely dle kladečského výkresu za pomoci jeřábu o příslušné tonáži. V případě jednoduché pokládky (panely ze zdi na zeď) je možné si tento strop zrealizovat svépomocí. U složitější pokládky (skryté průvlaky, specifické osazení) doporučujeme montáž přenechat stavební firmě nebo našemu pracovníkovi, který dohlédne na montáž svépomocí.

Přebetonovávají se panely?

Ne. Naše stropy se betonují pouze ve sparách mezi panely zároveň s věncem. Na strop přijde hned skladba podlahy (tj. kročejová izolace a finální povrch dle projektové dokumentace).

Je nějaká záruka na stropy?

Záruka na stropní panely je ze zákona 2 roky. Běžně pro stavební firmy garantujeme záruku 60 měsíců. Trvanlivost stropních panelů po zapracování do konstrukce objektu je doživotní.

Panely se ukládají na zdivo nebo je potřeba malta?

Panely můžete ukládat přímo na zdivo nebo do maltového lože, ideálně na asfaltový pás, který vyrovná drobné nerovnosti.

Je možné mít v jednom panelu více otvorů?

Ano. V případě prvotní realizace navrhneme stropní panely podle projektové dokumentace se všemi potřebnými otvory. Dodatečné otvory pro instalace (voda, plyn, elektřina, odpad) můžete jednoduše udělat kdekoli v místě keramické tvarovky do rozměru o šířce 150 mm aniž by jste narušili statiku stropu.

Můžu pomocí panelů udělat balkón? A jak velký?

U panelů CZ-JW 190 je možné 1500 mm.

U panelů CZ-JW 240 je možné do 2000 mm.

Je možné vytvořit atypický tvar stropního panelu CZ-JW?

Ano, panely vyrábíme i v atypických tvarech dle projektové dokumentace (výroba panelů zešikmených pod různými úhly, včetně různých otvorů).

Jak moc lze zatěžovat panely po uložení?

Stropní panely CZ-JW jsou již při samotném uložení na zdivo únosné ze 75%, tudíž plně pochozí a slouží jako pevná podlaha pro účely stavby. Zalitím spár mezi panely dojde ke 100% únosnosti po vytvrdnutí betonové směsi tj. cca 15 dnů a výše dle jakosti betonu.

Musí se panely podpírat?

Standardně se panely CZ-JW nepodpírají. U panelů délek větších než 7 m doporučujeme provést montážní podpěry.